Croeso

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn fwy na gŵyl gerddoriaeth gorawl adnabyddus. Mae’n ddathliad o gerddoriaeth, dawns, gwisg a diwylliant gwledydd o bob cwr o’r byd. Gwledydd sydd, am un wythnos odidog, yn dod at ei gilydd yn harddwch Gogledd Cymru i rannu eu diddordeb angerddol mewn perfformiadau artistig sy’n helpu i ddiffinio pwy ydym. Ac i ddweud y gwir nid oes yr un ŵyl arall sy’n union yr un fath ag Eisteddfod Llangollen.

Heb yr ŵyl, byddem yn peidio â gorfoleddu mewn rhywbeth hynod werthfawr.  A heb eich cefnogaeth chi, ni allai’r ŵyl fodoli.

Felly nodwch ddyddiadau’r ŵyl y flwyddyn nesaf. Darllenwch ragor yma am y cyfleoedd i berfformio. Manteisiwch ar eich dawn, a dangoswch hi i’r byd yn Llangollen 2016.